Конкурс за комикс „Коледна история“

Изх. № РУО1-35618/01.11.2023 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35239/27.10.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на конкурс за изработване на комикс на тема „Коледна история“, организиран от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ – гр. Бургас. Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 01.12.2023 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Обява.
  2. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД