Конкурс за късометражни филми на тема „Друговремец“

Изх. № РУО1-20514/22.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Градски ученически парламент гр. Велико Търново, вх. № РУО1-20348/21.06.2021 г., Ви информирам, че същият организира конкурс за късометражни филми с дължина не по-голяма от 10 минути на тема „Друговремец“ за ученици от 14 до 19 години.

Конкурсът се състои от четири етапа:

  • Първи етап – записване за участие (до 30.06.2021г.)
  • Втори етап – заснемане и изпращане на филмите (от 01.07.2021г. до 16.08.2021г.)
  • Трети етап – оценяване на филмите, което ще се извърши от звездно жури – Ники Илиев, Поли Недкова и Неда Спасова (от 17.08.2021г. до 31.08.2021г.)
  • Четвърти етап – прожекция и представяне на победителите (началото на септември)

Критериите за оценяване са:

  • Оригиналност(0-30 точки)
  • Режисура(0-15 точки)
  • Заснемане и обработка(0-15 точки)
  • Сценарий(0-30 точки)

Плагиатството е забранено.

Линк за записване:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLaCOO9DGROhhNYBdaP15u5q13fL2rfoKp195VJIDykb5SNw/viewform

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД