Конкурс за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят“ и „Нашият спортен празник“

Изх. № РУО1-31771/12.11.19 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА-ДИ04-3050/11.11.2019 г., вх.№РУО1-31650/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“/ПИСТ/ на Столична община с подкрепата и партньорството на Национална спортна академия, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, Британски съвет, Асоциация за развитие на София, инициират за шеста поредна година конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят“. Покана за участие да представят своите добри практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решение е отправена към всички младежки организации, Ученически съвети, Ученически парламенти и други образователни структури, които обхващат младежи от 15 до 29 години на територията на Столична община.

Друга младежка инициатива, която предстои да се проведе за пета поредна година – „Нашият спортен празник“ , отново с подкрепата на посочените партньори, както и досегашният партньор конкретно за тази инициатива „Спортс Мениджмънт България“, е насочена към образователните институции на територията на Столична община.

Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще финансира най-добрите идеи за младежка доброволческа инициатива – „Младежки свят“ и „Нашият спортен празник“.

Предложенията за младежките инициативи ще се приемат до 20 февруари 2020 г., внесени официално на ул. „Московска“ №33, Столична община, до заместник-кмет на СО – доц. д-р Тодор Чобанов.

За допълнителна информация:

„Младежки свят“ – Мария Георгиева – главен експерт Дирекция „ПИСТ“ – 02/946 11 18;

„Нашият спортен празник“ – Теодора Филева – старши експерт Дирекция „ПИСТ“ – 02/981 06 47

 

Приложение: Заявление за участие, Процедура, Инициатива

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД