Конкурс за превод от френски и испански език „Иван Иванов”

Изх. № РУО1-3511/19.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2796/17.01.2022 г. Ви уведомявам, че ще се проведе конкурс за превод от френски и от испански език „Иван Иванов”, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година.

Приложение:

  1. Статут на конкурса за превод от френски и от испански език „Иван Иванов”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД