Конкурс за превод Juvenes Translatores

Изх. № РУО1-27508/30.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-269/18.08.2021 г., вх. № РУО 1-26714/19.08.2021 г. Ви уведомявам, че петнадесетото издание на конкурса за превод Juvenes Translatores, в който могат да участват 17-годишни ученици от средните училища, ще се проведе на 25 ноември 2021 г. Училищата, които желаят да участват трябва да се регистрират на уебсайта на конкурса Juvenes Translatores между 2 септември и 20 октомври 2021 г.

Приложено Ви изпращам регламент за участие в конкурса.

Приложение:

  1. Регламент за участие в конкурса за превод Juvenes Translatores.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД