Конкурс за рисунка, есе, мултимедийна презентация, снимка и кратък филм, посветени на св. Паисий Хилендарски

Изх. № РУО1-16495/04.05.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отбелязване на 300 г. от рождението на св. Паисий Хилендарски, РУО – София-град инициира конкурс за рисунка, есе, мултимедийна презентация, снимка и кратък филм, посветени на бележития българин.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 05.06.2022 г.

Моля да сведете до знанието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Надявам се повече ученици със своите умения и знания за делото на този български будител да вземат участие в предложената инициатива.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД