Конкурс за стипендии в програмата по VFX & Animation на ARC Academy

Изх. № РУО1-15354/25.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15032/22.05.2023 г. Ви уведомявам, че ARC Academy обявява конкурс за стипендии в програмата по VFX & Animation. Възможност за награда получават класиралите се на първите три места, изразяваща се в частична стипендия за първата година от обучението в програмата, както следва:

  • Първо място 50%;
  • Второ място 30%;
  • Трето място 20%.

Повече информация относно условията на конкурса може да откриете на страницата на инициативата: https://arc.academy/bg/spechelete-tri-chastichni-stipendii-za-programata-vfx-animation-s-redefine/.

Моля информацията да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД