Конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Изх. № РУО1-1762/ 22.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1575/21.01.2020 г. Ви уведомявам, че Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и Посолството на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност. Програмата е с продължителност 6 седмици (през есента на 2020 г. или пролетта на 2021 г,) и е предназначена за действащи учители в прогимназиален и гимназиален етап (ученици от 12 до 18 години) по: английски език, други чужди езици, български език и литература, гражданско образование, история, философия и етика. За България се приемат документи само за програмата по медийна грамотност, а не за общата програма по педагогика.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена в интернет на http://www.fulbright.bg/bg/novini/bg-media-literacy-stipends/ .

Документите се подават по електронен път до 14 февруари 2020 г. на следната платформа https://oas.irex.org/fulbrightteaml.

За контакти: Мария Костова, [email protected], тел.: 02/9808212 и 08791664095

Моля да информирате заинтересованите учители от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД