Конкурс за стипендии “Opportunity Funds – Bulgaria”

Изх. № РУО1-32157/04.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ

ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31885/03.10.2023 г. от Комисия Фулбрайт Ви уведомявам, че Държавният департамент на САЩ, посолството на САЩ в Република България и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обявяват конкурс за 10 стипендии в размер до 5000 американски долара всяка, за ученици в XI клас по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria”.

Подробности относно процедурата по кандидатстване ще намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“:

https://www.fulbright.bg/konkurs-opportunity-funds-bulgaria/.

Крайният срок за подаване на документи е 8 януари 2024 г.

 

Приложение:

  1. Информационен плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД