Конкурс за стипендии

Изх. № РУО1-15397/25.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 15229/23.05.2023 г. Ви уведомявам, че Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ стартира програма за подпомагане на сто стипендии по 2 500 лв. годишно за студенти, записани в университети в България и постигнали академични резултати, чиито семейства изпитват сериозни материални затруднения.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен, при положение че стипендиите отговарят на изискванията на приложения правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10 000.00лв.

Моля да сведете настоящата информация до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

Правилник за провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД