Конкурс за стихотворение „Рими с аромат на канела“

Изх. №РУО1 – 41632/23.11.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-40952/16.11.2022 г. Ви уведомявам, че Новинарски сайт „ИНФОМРЕЖА“ обявява конкурс за стихотворение под наслов „Рими с аромат на канела“.

Допълнителна информация за конкурса на адрес:

https://infomreja.bg/infomreja-obqvqva-konkurs-za-stihotvorenie-rimi-s-aromat-na-kanela-122746.html

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-3469/21.11.2022 г.

на началника на РУО – София-град)