Конкурс за създаване на училищен химн в рамките на инициативата „Светилник“ 2023/2024

Изх. №РУО1 – 33373/13.10.2023 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо с вх. №РУО1-33168/12.10.2023 г. „Музикаутор“ отправя покана за участие в конкурс за създаване на училищни химни, който ще се проведе в рамките на третото издание на инициативата „Светилник“ 2023/2024: И моите песни все ще се четат“.

Крайният срок за подаване на заявления е 20.10.2023 г.

В рамките на инициативата „Светилник“ 2023/2024 за създаване и популяризиране на училищни химни:

  • ще бъде създаден химн на едно от училищата на територията на Столична община;
  • ще бъде реализиран видеоклип към химна;
  • ще се организира официално представяне на химна в рамките на празничен концерт.

Допълнителна информация за инициативата, условията за участие на училищата може да намерите на следния адрес:

https://www.musicautor.org/images/campaigns/Svetilnik_2023_2024/Svetilnik_2023-2024_Uslovia_za_uchastie_i_ocenka_na_uchilishta.pdf

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)