Конкурс за създаване на училищни химни

Изх. № РУО-37670/11.10.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо с вх. №РУО1-37262/07.10.2022 г. „Музикаутор“ отправя покана за участие в конкурс за създаване на училищен химн, който ще се проведе в рамките на второто издание на инициативата „Светилник“ 2022/2023 „Към светли бъднини вървим!“.

Срокът за кандидатстване на училищата е до 25.10.2022 г.

В рамките на инициативата „Светилник“ 2022/2023 за създаване и популяризиране на училищен химн:

  • ще бъде ще бъде създаден химн на едно от училищата на територията на Столична община;
  • ще бъде реализиран видеоклип към химна;
  • ще се организира официално представяне на химна в рамките на празничен концерт.

Допълнителна информация за инициативата, условията за участие и оценка на училищата може да намерите на следните адреси:

https://www.musicautor.org/bg/article/svetilnik-2022-2023-pokana-uchilishta

https://musicautor.org/images/campaigns/Svetilnik_2022_2023/Svetilnik_2022-2023_Uslovia_za_uchastie_i_ocenka_na_uchilishta.pdf

 

Приложение:

  1. Заявление за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД