Конкурс за творци в сферата на визуалните изкуства на тема „Арете” – Бъди промяната на XXI век!“

Изх. №РУО1-31863/03.10.2023 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо с вх. №РУО1-31204/28.09.2023 г. Младежка фондация „Арете“ отправя покана за участие в конкурс за творци в сферата на визуалните изкуства на тема „Арете” – Бъди промяната на XXI век!“, насочен към ученици на възраст над 16 години.

В конкурса ще бъдат включени само творби, изпратени до 10 ноември 2023 година.

Повече информация за инициативата можете да намерите ТУК.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД