КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ I ДО X, СВЪРЗАН С ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА

Изх. РУО1 – 8477/16.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви предоставям информация за инициативата на неправителствената организация Български атомен форум (БУЛАТОМ) относно организиране на конкурс за ученици от I до X клас, свързан с ядрената енергетика, необходимостта от нейното развитие и значимостта ѝ за нашия живот.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД