Конкурс за ученическо есе „Какво искам да променя в образованието“

Изх. № РУО1-1461/ 17.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-634/10.01.2024 г. Ви уведомявам, че Фондация „На крилете на знанието“ организира конкурс за ученическо есе на тема „Какво искам да променя в образованието“.

Моля да запознаете учениците от VIII до XII клас и учителите от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД