Конкурс за училища „Готови за света!“

Изх. № РУО1-21901/25.08.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Международна награда на херцога на Единбург — България“ с вх. № РУО1-21852/ 25.08.2020 г. Ви уведомявам, че до 30.09.2020 г. всяко училище в България има възможност да кандидатства в конкурса „Готови за света!“ и да стане лицензиран оператор в Международната награда на херцога на Единбург— България чрез попълване на онлайн форма. След разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни учители и служители — обучителен курс за Лидери в Наградата, за да прилагат програмата в рамките на тяхната организация.

За да разберете как да станете Лицензирана организация, посетете: https://intawardbg.org/joino/

За да кандидатствате и станете част от семейството на Наградата, попълнете следната регистрационна форма най-късно до 30 септември 2020 г.: http://intaward-bg.org/apply

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО                                       

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1346/20.08.2020 г.

на  министъра на образованието и науката)