Конкурс за учители по БЕЛ и немски език с принос за откриване на таланти

Изх. № РУО1-10332/11.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ НУ, ОУ и СУ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-184/10.04.2023 г., вх. №РУО1-10283/11.04.2023 г., моля да запознаете учителите и техните ученици до 14-годишна възраст от повереното Ви училище с правилата на редовния конкурс „Бодлите на таралежите“.

Приложение: Правила за провеждане на конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД