Конкурс за учители по БЕЛ и немски език с принос за откриване на таланти

Изх. № РУО1 – 10301/11.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-99/10.04.2023 г., вх. №РУО1-10248/10.04.2023 г., моля да запознаете учителите от повереното Ви училище с условията за кандидатстване в конкурс за учители по български език и литература и по немски език на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за ежегодната награда „Проф. д-р Петер Фишер – Апелт“.

Приложение: Правила за провеждане на конкурса по български език и литература

                       Правила за провеждане на конкурса по немски език

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД