Конкурс за учители по БЕЛ и немски език с принос за откриване на таланти

Изх. № РУО1-6832/28.02.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-99/26.02.2024 г., вх. №РУО1-6255/26.02.2024 г., моля да запознаете учителите от повереното Ви училище с условията за кандидатстване в конкурс за учители по български език и литература и по немски език на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за ежегодната награда „Проф. д-р Петер Фишер – Апелт“.

Приложение: правила за провеждане на конкурсите

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД