Конкурс за финансиране на проекти ,,Европа като общност на гражданите“ (Сivic europe) на фондация „Софийска платформа“: срок – 26 април 2021 г.

Изх. № РУО1-9331/24.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на фондация „Софийска платформа“, вх. № РУО1-9179/23.03.2021 г., Ви уведомявам, че фондацията стартира конкурс за финансиране на местни граждански проекти в размер до 35 000 €. Конкурсът е част от програмата „Европа като общност на гражданите“ на фондация „Софийска платформа“ и MitOst e.V. с подкрепата на Stiftung Mercator.

Важно условие е проектите да бъдат насочени към укрепване на гражданската активност на местно ниво и да бъдат насочени към справянето с проблеми от значение за местните общности. Заедно с това те трябва и да отговорят на демократичните ценности и да развиват принципи като толерантност, плурализъм, равенство, недискриминация.

Крайният срок за кандидатстване е 13:00 ч. на 26 април 2021 г.
Подробна информация за конкурса можете да намерите на интернет страницата на фондация „Софийска платформа“, http://sofiaplatform.org/bg/idea-challenge-2021/, както и на официалния сайт на програма „Европа като общност на граждани“ – Civic Europe – https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД