Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети

Изх. № РУО1-2266/27.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2047/25.01.2023 г. от РУО – Русе приложено Ви изпращам регламент на конкурс за художествена творба на тема „Не оставяй нито ден, без да оставиш знак. Записки 1985“ (Елиас Канети), организиран от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе и Международното дружество „Елиас Канети“.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас, като формите на участие в конкурса са есе, стихотворение и рисунка. Срокът за представяне на творбите е 09.04.2023 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

1.Конкурс за художествена творба – регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД