Конкурс за художествена творба по мисъл на Елиас Канети

Изх. № РУО1-2276/ 28.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1925/ 24.01.2020 г. от РУО  Русе моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на конкурса за художествена творба на тема „Да превърнеш страха в надежда“, Елиас Канети (из. „Записки 1942-1985“). Конкурсът е насочен към ученици от VIII до XII клас.

Приложениe: регламент (Елиас Канети)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД