Конкурс за художествена творба

Изх. № РУО1-6204/22.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5958/ 25.02.2021 г. от РУО – Русе моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента за участие в конкурс за художествена творба на тема „Да се опълчиш срещу разбираемото“, Елиас Канети (из. „Записки 1942-1985“). Конкурсът е насочени към ученици от VIII до XII клас.

 

Приложение: регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД