Конкурс „Карантината търси талант“

Изх. №РУО1-10565/11.03.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10293/10.03.2022 г. приложено Ви изпращам Регламент на конкурс „Карантината търси талант“, организиран от Детска секция към Президентски клуб България. Конкурсът ще се проведе онлайн, за творба в три категории – есе, рисунка и песен на тема „Емоции“. Право на участие в конкурса имат ученици от VII до XII клас. Срокът за представяне на творбите е 31.03.2022 г.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД