Конкурс „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“

Изх. № РУО1-43537/13.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-43377/12.12.2022 г., Ви уведомявам, че Столична община обявява конкурс „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“. Конкурсът е продължение на кампанията на Столична община за поставяне на кошчета за разделно събиране в училищата и в детските градини.

Желаещите да участват в конкурса училища или отделни паралелки трябва да изпратят снимки на коледни дръвчета, украсени с рециклирани материали и играчки, изработени от самите ученици. Снимките следва да се изпратят в срок от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г. на адрес: [email protected], заедно с информация за името на училището, класа и телефон за контакт.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 05.01.2023 г.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката)