Конкурс „Нестандартен учител“

Изх. № РУО1-4774/22.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4549/21.02.2023 г. Ви уведомявам, че  Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, съвместно с община Бургас и Регионално управление на образованието – Бургас обявяват конкурс „Нестандартен учител“. Конкурсът е насочен към учители, които проявяват инициативност и нестандартен подход при решаване на ежедневни проблеми в педагогическата практика. Целта на конкурса е да се популяризира творческата страна на учителската професия, да се насочи общественото внимание към ежедневните предизвикателства, пред които е изправен всеки учител, както и за представяне на образователна практика, която е базирана на нетрадиционен подход в обучението или възпитанието.

В рамките на конкурса ще бъдат отличени най-креативните и нетрадиционни идеи в съответната категория. Всички класирани практики и техните автори ще получат поощрителна награда, покана за участие в церемония за награждаване и възможност да публикуват своите идеи в е-списание „Наука и образование“.

Описание и регламент на конкурса, бланка за описание на педагогическата практика и файл с описание за нейното попълване са публикувани на сайта на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Попълнената бланка е необходимо да се изпрати на електронен адрес: [email protected]  Заявка за участие се попълва онлайн на следната връзка: РЕГИСТРАЦИЯ. Срок за кандидатстване и изпращане: 01.06.2023 г.

Допълнителна  информация можете да откриете на сайта на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти: http://dkps.uniburgas.bg/

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на педагогическите специалисти от поверена Ви образователна институция.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД