Конкурс „Поздравих пролетта, поздравих младостта…“

Изх. № РУО1-36070/06.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. №РУО1-35751/02.11.2023 г. РУО – Стара Загора информира за Национален ученически конкурс за литературна творба, рисунка и мултимедийна презентация на тема „Поздравих пролетта, поздравих младостта…“, обявен от СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора, по повод 60-годишнината от създаването на училището.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2788/03.11.2023 г. на началника на РУО – София-град)