Конкурс по креативно писане на френски език

Изх. № РУО1-9564/02.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

          Във връзка с писмо на Асоциацията на преподавателите по френски език в България с вх. №РУО1-9202/01.03.2022 г. Ви уведомявам, че по случай 30 годишнината от членството на България в Международната организация на франкофонията и отбелязване на месеца на франкофонията, ще се проведе традиционният конкурс по креативно писане на френски език.

 

Приложения:

  1. Информация за участие в конкурса.
  2. Формуляр за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД