Конкурс по креативно писане на френски език „Маратон по писане“

Изх. № РУО1-6499/24.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6288/23.02.2021 г. Ви уведомявам, че Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, Френският институт в България и Международната организация на франкофонията  обявяват конкурс по креативно писане на френски език  „Маратон по писане“ за ученици от VIII  до XII  клас в училищата, в които се изучава френски език.

Екипите ще могат да участват присъствено или онлайн по избор и според възможностите на съответното учебно заведение.

Краен срок за записвне:  05.03.2021 г.

Лице за контакт: Афродита Сариева – вицепрезидент на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, телефон 0887305537

Приложение:

  1. Информационно писмо.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД