Конкурс по превод на песен от френски на български език

Изх. № РУО1-14744/19.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-13912/15.05.2023 г. Ви уведомявам, че по повод 30-годишнината от пълноправното членство на България в Международната организация на франкофонията Министерство на външните работи на Република България организира конкурс за превод на песен от френски на български език. Съорганизатори на конкурса са Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България и Катедра „Романистика“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Конкурсът ще се организира в партньорство с Френския институт в България, Центъра на Международната организация на франкофонията за Централна и Източна Европа, Университетската организация на франкофонията, посолството на кралство Мароко в България и Групата на посланиците франкофони в България.

Конкурсът е предназначен за ученици от десети, единадесети и дванадесети клас на профилираните паралелки с интензивно изучаване на френски език и за студенти франкофони в българските висши училища. Той ще бъде проведен в две отделни категории, съответно за ученици и за студенти. Участниците превеждат самостоятелно текстове от френски на български език и изпращат преводите си на следния адрес: [email protected],  до 27 май 2023 г.

 

Приложение:

1. Регламент и текстове за превод.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД