Конкурс „Път към славата“ – Summer camp 2020

Изх. № РУО1-14175/16.06.2020 г.                                                                                                 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Арт Център Кърнолски с вх.№РУО1-13275/08.06.2020г., приложено Ви изпращам регламент за участие в конкурса „Път към славата“ – Summer camp 2020, който ще се проведе между 18 и 22 август в Слънчев бряг.

За повече информация: www.karnolsky.eu , тел: 02/9516131

  

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА                                                                                        

РУО – СОФИЯ-ГРАД