Конкурс „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-6219/22.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., в рамките на конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще бъдат проведени открити педагогически практики чрез платформата Microsoft Teams, както следва:

  1. На 10.03.2021 г. от 09:10 ч. – откритата педагогическа практика по английски език в X клас, интердисциплинарен урок на тема „Conform, Rebel or Take the opportunity – Which Is Wiser?“ („Кое е по-мъдро – да спазваш правилата, да се бунтуваш срещу тях или да се възползваш от ситуацията?“) от Магдалена Пенева и Калин Танев, учители  в  51 СУ „Елисавета Багряна“.
  2. На 15.03.2021 г. от 13.30 ч. – открита педагогическа практика по испански език в VIII клас на тема „Turismo y vacaciones“ (Туризъм и ваканция) от Доротея Винклер и Боряна Павлова, учители в 1 СУ „Пенчо П.Славейков“.
  3. На 22.03.2021 г. от 10.05 ч. – откритата педагогическа практика по английски език в X клас на тема „ Man and Science: Frankenstein“ (“ Човекът и науката: Франкенщайн“) от Теодора Димитрова, учител в НПМГ.
  4. На 23.03.2021 г. от 11.50 ч. – открита педагогическа практика по руски език в XI клас, ПП, Модул Странознание, на тема „Русская Масленица“ от Людмила Годицка, учител в 35 СЕУ „Добри Войников“.

Моля да уведомите учителите по чужди езици в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на  учебния процес.

Желаещите да присъстват учители следва да попълнят формуляра на посочения линк, в срок до 08.03.2021 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSDoK5I6z5uLb5OTPJ0VFI3d1XykHQfnZwm6FE3vewdYyNvA/viewform?usp=sf_link

Учителите, които са заявили участие ще получат своевременно по имейл код за достъп.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД