Конкурс „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-8730/17.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., в рамките на конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще бъдат проведени открити педагогически практики чрез платформата Microsoft Teams, както следва:

  1. На 22.03.2021 г. от 10.05 ч. – откритата педагогическа практика по английски език в X клас на тема „ Man and Science: Frankenstein“ (“ Човекът и науката: Франкенщайн“), от Теодора Димитрова – учител в НПМГ.
  2. На 23.03.2021 г. от 11.50 ч. – открита педагогическа практика по руски език в XI клас, ПП, Модул „Странознание“, на тема „Русская Масленица“, от Людмила Годицка – учител в 35 СЕУ „Добри Войников“.

Моля да уведомите учителите по чужди езици в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на  учебния процес.

Желаещите да присъстват учители следва да попълнят формуляра на посочения линк, в срок до 21.03.2021 г.

https://docs.google.com/forms/d/1Q732gMoP-21MbtbtPlaM8hG3fWhZ0x1jDLCDAWk6Vm0/edit

Учителите, които са заявили участие ще получат своевременно по имейл код за достъп.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД