Конкурс „Учебна рисунка“, Бургас 2023 г.

Изх. № РУО1-10690/18.04.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБУЧАВАЩИ УЧЕНИЦИ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с вх. №РУО1-10522/12.04.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на конкурс „Учебна рисунка“, Бургас 2023 г., организиран от Община Бургас и Национална художествена академия – Филиал, гр. Бургас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)