Конкурс „Ученици в действие“

Изх. № РУО1-31772/12.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31651/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че се обявява конкурс „Ученици в действие“ като част от програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“.

Участие могат да вземат всички ученици от V, VI и VII клас. Програмата насърчава училищата и местната общност да си сътрудничат и правят ученето полезно и забавно за учениците.

Целта е учениците да осъществят проект за подобряване на средата или общностния дух в училището като се превърнат в ученици в действие.

За допълнителна информация: Екатерина Русева, Сдружение за споделено учене ЕЛА – „Училището има смисъл“,  тел.: +359898686224, e-mail [email protected]

Приложение: Декларация, Формуляр за участие и Плакат.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД