Конференция на тема: „Резултати от европейски Проект „Digital pedagogical strategy for Z generation““

Изх. № РУО1-30152/20.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29897/19.09.2023 г. Ви уведомявам, че 19. СУ „Елин Пелин“ организира на 13.10.2023 г. от 09.00 часа в гр. София – хотел „Форум“, зала „Централ“, конференция на тема „Резултати от европейски Проект „Digital pedagogical strategy for Z generation – Програма „Еразъм+“ – КД 2“.

Участие в конференцията се заявява най-късно до 06.10.2023 г. на:  https://forms.gle/nnc5hDDonZA58Av57. Присъстващите ще получат сертификат за участие.

Информация за дейностите и материалите по проекта е публикувана на: https://digipedzgen.eu/ и на страницата на 19.СУ „Елин Пелин“: https://bit.ly/3Tcncux.

 

Приложение:

  1. Програма на конференцията.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД