Конференция на учителите по химия

Изх. № РУО 1 – 29479/ 21.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание Програма на 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“, която ще се проведе от 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

Приложение: Програма на конференцията

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД