Конференция „Училище за Бъдеще“, град Бургас

Изх. № РУО1-6208/07.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1- 6029/06.03.2023 г. Ви уведомявам, че от 24 до 26 март 2023 г. в гр. Бургас ще се проведе конференция за учители и директори на тема „Училище за бъдеще“.

Допълнителна информация относно програмата на конференцията, записване и регистрация за участие можете да намерите на сайта на „Училище за Бъдеще“: http://www.myfuture.school.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД