Конференция „Училище за Бъдеще“, Пампорово

Изх. №РУО1 – 33090/11.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32392/06.10.2023 г. Ви уведомявам, че от 20 до 22  октомври  2023 г. в Пампорово  ще се проведе конференция за учители и директори на тема „Училище за бъдеще“.

Допълнителна информация относно програмата на конференцията, записване и регистрация за участие можете да намерите на сайта на „Училище за Бъдеще“: http://www.myfuture.school.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г. на

министъра на образованието и науката/