Конференция „Учителят – пазител на цивилизацията“ на БАН – 2.11.2022 г.

Изх. № РУО1-39058/25.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-38898/24.10.2022 г. от Института по философия и социология на БАН, приложено Ви изпращам покана  и програма за участие в конференция „Учителят – пазител на цивилизацията“, която ще се проведе на 2.11.2022 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ № 1 от 13.00 до 17.00 ч.  Осигурен е запис на събитието, който ще бъде изпратен на всички регистрирани, които имат интерес, но нямат възможност да присъстват в залата. Регистрацията е на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxnAhxqzjLZ9yBgusKe9aDlpM7t5GxH0tzlCM5tOIxDt_zA/viewform

 

Приложение:

  1. Покана за конференцията;
  2. Програма на конференцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД