Коректно генериране на справка за зрелостниците

Изх. № РУО1-7885/17.02.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-7716/16.02.2022 г. Ви уведомявам, че в ЕИСИП справката за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавните зрелостни изпити, която се генерира от „Обобщени справки“ – „Заявили“, вече се генерира коректно.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД