КОРЕКЦИИ В ОТЧЕТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Изх. №РУО1-18444/15.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

КОИТО РАБОТЯТ

ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с извършен мониторинг на отчетите на директорите по проект „Образование на утрешния ден“, Ви уведомявам, че поради открити грешки в отчетите на част от директорите, отчетите на тези директори трябва да бъдат коригирани в платформата на проекта, да се разпечатат на хартия и да се донесат в РУО – София-град за подпис. Напомням, че отчетите Ви и придружаващите ги декларации трябва да са изготвени коректно.

            Приложение: Списък на училищата с грешки в отчетите на директорите

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД