Кръгла маса „БАИТ в подкрепа на образованието“

Изх. №РУО1-17272/29.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-16172/21.05.2024 г. Ви информирам, че на 04.06.2024 г. Българска асоциация по информационни технологии организира Кръгла маса на тема „БАИТ в подкрепа на образованието“. Събитието ще се състои в гр. София, СТЦ Интерпред, зала „Варна “ от 16:00 ч.

Кръглата маса ще включва и дискусионен панел, като темите, които ще бъдат обсъждани, са „STEM“, „Изкуствен интелект“ и „Бизнесът в подкрепа на образованието“.

Участието в кръглата маса е безплатно, изисква се само регистрация на  посочения линк: https://forms.gle/wN44RSe2xxPiAfV17

 

Приложение: програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД