Кръгла маса „Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“

Изх. № РУО1-36313/29.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 година, на 04.11.2022 г. от 11.45 ч., РУО – София-град организира онлайн кръгла маса за учители по философия на тема „Процесът на иновации – откритие, изобретение, проектиране в обучението по философия“.

Моля да сведете информацията до учителите по философия от повереното Ви училище, като за участие в обучението, следва да попълнят следния формуляр, в срок до 17.10.2022 г. следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/1JaMk8MGdId8xYjwR5axl1JjJ7nx-8hTmCzKW_XZFXlk/edit

Допълнително ще Ви бъде изпратена информация с линк за достъп на посочените във формуляра имейли.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД