Кръгла маса с учителите по религия

Изх. № РУО1-41415/21.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 26.11.2022 г. /събота/ от 10,30 ч. в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  ще се проведе кръгла маса на тема „Обучението по религия след пандемията. Предизвикателства и възможни решения“. Целта на проявата е да се анализира състоянието на обучението по религия след пандемията, предизвикателствата и трудностите, породени от пълното затваряне на училищата и обучението от разстояние в електронна среда. Ще се търсят възможни решения за увеличаване на групите по религия и възстановяване на броя на обхванатите ученици от периода преди пандемията. Акцент в работата на кръглата маса ще бъде темата за привличане към учителската професия на новозавършили богослови.

Кръглата маса се организира от катедра „Практическо богословие“ на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съвместно с РУО – София-град и е част от празничните събития, посветени на патронния празник на Алма матер.

Моля да информацията за проявата да достигне до учителите по религия от поверената Ви образователна институция и да съдействате за тяхното присъствие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД