Кръгла маса с учители по изкуства на тема „Прилагане на иновативни методи в обучението по изкуства“

Изх. №РУО1 – 10530/12.04.23г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, на 25.04.2023 г. (вторник) от 14:30 ч. в „STEAM център за изкуства и технологии“ на 144. СУ „Народни будители“, район „Младост”, ул. „Бъднина“ № 1 ще се проведе кръгла маса с учители по изкуства на тема „Прилагане на иновативни методи в обучението по изкуства“.

Моля да уведомите учителите по изобразително изкуство, музика и хореография в повереното Ви училище, като при проявен интерес осигурите участието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да участват следва да се регистрират в срок до 24.04.2023 г. на посочения адрес: https://forms.gle/p6dSzRyWkaTJfwqH8.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД