Кръжок по физика във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1-4085/16.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3368/14.02.2023 г. Ви уведомявам, че ИКТИ-БАН организира зимна школа „Приложение на космическите изследвания в учебни предмети от средното образование – география, екология, биология, физика“ за ученици от 5-8 клас, с продължителност 30 учебни часа. Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично по 3 учебни часа (обща продължителност – 2 астрономически часа).  Записването става чрез попълване на заявление от родител на детето, изпратено на е-мейла на Космическо училище – [email protected]. Заявлението е налично на сайта на образователна инициатива „Космическо училище“. Срокът за регистрация за участие в школата е 22 февруари 2023 г.

Заниманията ще се провеждат всеки петък от 14:30 до 16:30 часа, като започват на 24 февруари 2023 г. и приключват на 28 април 2023 г. За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: [email protected]

 

Приложение:

  1. Заявление за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД