Курсове за повишаване на квалификацията, организирани от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Изх. № РУО1-22031/ 27.08.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21998/ 26.08.2020 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с курсовете за повишаване на квалификацията, организирани от Института:

11 и 12 септември 2020 г. от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа (онлайн обучение)

Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език, лектори: гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, проф. д-р Светла Коева

 

31 октомври и 1 ноември 2020 г. от 10:00 до 11:30 часа и от 12:00 до 13:30 часа (онлайн обучение)

Приложение на изследователски подходи, интердисциплинарни методи и нови технологии в проектноориентираното обучение по български език, лектори: гл. ас. д-р Мария Тодорова, д-р Ивелина Стоянова, проф. д-р Светла Коева

Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език,  лектори: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова

Синтаксис и пунктуация, лектор: проф. д-р Светла Коева.

 

31 октомври или 1 ноември 2020 г. от 9:00 до 17:00 часа (присъствено обучение)

Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския език, лектори: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева

Познаването на граматичните особености на местния диалект в помощ на учителя по български език, лектор: доц. д-р Илияна Гаравалова.

 

Повече информация за курсовете можете да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа:

https://pedagogika.nacid.bg/science_orgs?p_p_id=scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_id=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageScienceOrganization=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_action=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageSizeScienceOrganization=10

 

За въпроси можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор) на електронен адрес: [email protected] и  телефон: 02 872 2302.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1346/ 20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката)