Лекции и беседи от служители на отдел „Пътна полиция“ – СДВР

Изх. № РУО1-28754/08.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. №433200-107765/02.10.2019 г. на СДВР – отдел „Пътна полиция“, с вх. № РУО1-28672/07.10.2019 г., Ви уведомявам, че с цел намаляване на детския пътнотранспортен травматизъм, служители на отдел „Пътна полиция“ – СДВР ще продължат да посещават детски градини и училища на територията на град София за провеждане на лекции и беседи по пътна безопасност. За да заявят такава лекция, е необходимо директорите на образователните институции изпратят имейл на адрес: [email protected], лице за контакт – старши инспектор Биляна Славчева, тел.: 0876767512.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД